Neomezená ochrana zařízení na všech platformách

Windows
Windows
macOS
macOS
Linux
Linux
Android
Android
Apple iOS
Apple iOS
Chrome
Chrome
Firefox
Firefox
Opera
Opera
Konzole
Konzole
Routerů
Routerů
Chytrá TV
Chytrá TV

Přístup k celosvětovým serverům PIA odkudkoliv

EXKLUZIVNĚ v PIA

Připojte se k serverům ve všech 50 státech USA!

Díky serverům PIA ve všech 50 státech USA můžete změnit svou polohu na libovolné místo v USA. Užívejte si bezkonkurenční zabezpečení VPN, abyste mohli bezpečně sledovat filmy, hrát hry a stahovat soubory odkudkoli v zemi – bez ztráty rychlosti připojení.

us map
Země
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Spojené státy americkéServery ve všech 50 státech!
Global servers
Global servers
Global servers
Argentina
Global servers
Global servers
Global servers
Bahamy
Global servers
Global servers
Global servers
Brazílie
Global servers
Global servers
Global servers
Kanada
Global servers
Global servers
Global servers
Chile
Global servers
Global servers
Global servers
Kolumbie
Global servers
Global servers
Global servers
Kostarika
Global servers
Global servers
Global servers
Grónsko
Global servers
Global servers
Global servers
Mexiko
Global servers
Global servers
Global servers
Panama
Global servers
Global servers
Global servers
Venezuela
Global servers
Global servers
Global servers
Země
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Austrálie
Global servers
Global servers
Global servers
Bangladéš
Global servers
Global servers
Global servers
Kambodža
Global servers
Global servers
Global servers
Čína
Global servers
Global servers
Global servers
Hongkong
Global servers
Global servers
Global servers
Indie
Global servers
Global servers
Global servers
Indonésie
Global servers
Global servers
Global servers
Japonsko
Global servers
Global servers
Global servers
Macao
Global servers
Global servers
Global servers
Malajsie
Global servers
Global servers
Global servers
Mongolsko
Global servers
Global servers
Global servers
Nový Zéland
Global servers
Global servers
Global servers
Filipíny
Global servers
Global servers
Global servers
Singapur
Global servers
Global servers
Global servers
Srí Lanka
Global servers
Global servers
Global servers
Tchaj-wan
Global servers
Global servers
Global servers
Vietnam
Global servers
Global servers
Global servers
Země
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Albánie
Global servers
Global servers
Global servers
Andorra
Global servers
Global servers
Global servers
Rakousko
Global servers
Global servers
Global servers
Belgie
Global servers
Global servers
Global servers
Bosna a Hercegovina
Global servers
Global servers
Global servers
Bulharsko
Global servers
Global servers
Global servers
Chorvatsko
Global servers
Global servers
Global servers
Kypr
Global servers
Global servers
Global servers
Česká republika
Global servers
Global servers
Global servers
Dánsko
Global servers
Global servers
Global servers
Estonsko
Global servers
Global servers
Global servers
Finsko
Global servers
Global servers
Global servers
Francie
Global servers
Global servers
Global servers
Německo
Global servers
Global servers
Global servers
Řecko
Global servers
Global servers
Global servers
Maďarsko
Global servers
Global servers
Global servers
Island
Global servers
Global servers
Global servers
Irsko
Global servers
Global servers
Global servers
Man
Global servers
Global servers
Global servers
Itálie
Global servers
Global servers
Global servers
Lotyšsko
Global servers
Global servers
Global servers
Lichtenštejnsko
Global servers
Global servers
Global servers
Litva
Global servers
Global servers
Global servers
Lucembursko
Global servers
Global servers
Global servers
Malta
Global servers
Global servers
Global servers
Moldavsko
Global servers
Global servers
Global servers
Monako
Global servers
Global servers
Global servers
Černá hora
Global servers
Global servers
Global servers
Nizozemsko
Global servers
Global servers
Global servers
Severní Makedonie
Global servers
Global servers
Global servers
Norsko
Global servers
Global servers
Global servers
Polsko
Global servers
Global servers
Global servers
Portugalsko
Global servers
Global servers
Global servers
Rumunsko
Global servers
Global servers
Global servers
Srbsko
Global servers
Global servers
Global servers
Slovensko
Global servers
Global servers
Global servers
Slovinsko
Global servers
Global servers
Global servers
Španělsko
Global servers
Global servers
Global servers
Švédsko
Global servers
Global servers
Global servers
Švýcarsko
Global servers
Global servers
Global servers
Turecko
Global servers
Global servers
Global servers
Ukrajina
Global servers
Global servers
Global servers
Velká Británie
Global servers
Global servers
Global servers
Země
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Alžírsko
Global servers
Global servers
Global servers
Arménie
Global servers
Global servers
Global servers
Egypt
Global servers
Global servers
Global servers
Gruzie
Global servers
Global servers
Global servers
Izrael
Global servers
Global servers
Global servers
Kazachstán
Global servers
Global servers
Global servers
Maroko
Global servers
Global servers
Global servers
Nigérie
Global servers
Global servers
Global servers
Katar
Global servers
Global servers
Global servers
Saúdská Arábie
Global servers
Global servers
Global servers
Jihoafrická republika
Global servers
Global servers
Global servers
Spojené arabské emiráty
Global servers
Global servers
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Podívejte se, co dělá PIA nejlepší VPN v Spojené státy americké

Ochrana neomezeného počtu zařízení
Ochrana neomezeného počtu zařízení
Spolehlivé zabezpečení s otevřeným zdrojovým kódem
Spolehlivé zabezpečení s otevřeným zdrojovým kódem
Rychlosti připojení 10 Gb/s
Rychlosti připojení 10 Gb/s
Bezplatný blokátor malwaru a reklam
Bezplatný blokátor malwaru a reklam
30denní záruka vrácení peněz
30denní záruka vrácení peněz
Přísné zásady neuchovávání záznamů
Přísné zásady neuchovávání záznamů
Získejte VPN PIA
×

Nabídka končí za:

0
0
0
0
0
0
0
DnyHodinMinSekٍ

Nepropásněte to!

Získat SLEVU

+ 2 měsíce ZDARMA

undefined30denní záruka vrácení peněz

undefinedOchrana neomezeného množství zařízení