Beskyttelse av et ubegrenset antall enheter på alle plattformer

Windows
Windows
macOS
macOS
Linux
Linux
Android
Android
Apple iOS
Apple iOS
Chrome
Chrome
Firefox
Firefox
Opera
Opera
Consoles
Consoles
Rutere
Rutere
Smart TVs
Smart TVs

Få tilgang til PIAs servere i hele verden, uansett hvor du befinner deg

EKSKLUSIVT hos PIA

Koble til servere i alle de 50 amerikanske statene!

Endre plasseringen din til hvor som helst i USA med PIAs servere i alle USAs 50 stater. Få uovertruffen VPN-sikkerhet, slik at du trygt kan se filmer, spille spill og laste ned filer fra hvor som helst i landet – uten at det går på bekostning av tilkoblingshastigheten.

us map
Country
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
USAServere i alle de 50 statene!
Global servers
Global servers
Global servers
Argentina
Global servers
Global servers
Global servers
Bahamas
Global servers
Global servers
Global servers
Brasil
Global servers
Global servers
Global servers
Canada
Global servers
Global servers
Global servers
Chile
Global servers
Global servers
Global servers
Colombia
Global servers
Global servers
Global servers
Costa Rica
Global servers
Global servers
Global servers
Grønland
Global servers
Global servers
Global servers
Mexico
Global servers
Global servers
Global servers
Panama
Global servers
Global servers
Global servers
Venezuela
Global servers
Global servers
Global servers
Country
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Australia
Global servers
Global servers
Global servers
Bangladesh
Global servers
Global servers
Global servers
Kambodsja
Global servers
Global servers
Global servers
Kina
Global servers
Global servers
Global servers
Hong Kong
Global servers
Global servers
Global servers
India
Global servers
Global servers
Global servers
Indonesia
Global servers
Global servers
Global servers
Japan
Global servers
Global servers
Global servers
Macao
Global servers
Global servers
Global servers
Malaysia
Global servers
Global servers
Global servers
Mongolia
Global servers
Global servers
Global servers
New Zealand
Global servers
Global servers
Global servers
Filippinene
Global servers
Global servers
Global servers
Singapore
Global servers
Global servers
Global servers
Sri Lanka
Global servers
Global servers
Global servers
Taiwan
Global servers
Global servers
Global servers
Vietnam
Global servers
Global servers
Global servers
Country
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Albania
Global servers
Global servers
Global servers
Andorra
Global servers
Global servers
Global servers
Østerrike
Global servers
Global servers
Global servers
Belgia
Global servers
Global servers
Global servers
Bosnia og Herzegovina
Global servers
Global servers
Global servers
Bulgaria
Global servers
Global servers
Global servers
Kroatia
Global servers
Global servers
Global servers
Kypros
Global servers
Global servers
Global servers
Tsjekkia
Global servers
Global servers
Global servers
Danmark
Global servers
Global servers
Global servers
Estland
Global servers
Global servers
Global servers
Finland
Global servers
Global servers
Global servers
Frankrike
Global servers
Global servers
Global servers
Tyskland
Global servers
Global servers
Global servers
Hellas
Global servers
Global servers
Global servers
Ungarn
Global servers
Global servers
Global servers
Island
Global servers
Global servers
Global servers
Irland
Global servers
Global servers
Global servers
Isle of Man
Global servers
Global servers
Global servers
Italia
Global servers
Global servers
Global servers
Latvia
Global servers
Global servers
Global servers
Liechtenstein
Global servers
Global servers
Global servers
Litauen
Global servers
Global servers
Global servers
Luxembourg
Global servers
Global servers
Global servers
Malta
Global servers
Global servers
Global servers
Moldova
Global servers
Global servers
Global servers
Monaco
Global servers
Global servers
Global servers
Montenegro
Global servers
Global servers
Global servers
Nederland
Global servers
Global servers
Global servers
Nord-Makedonia
Global servers
Global servers
Global servers
Norge
Global servers
Global servers
Global servers
Polen
Global servers
Global servers
Global servers
Portugal
Global servers
Global servers
Global servers
Romania
Global servers
Global servers
Global servers
Serbia
Global servers
Global servers
Global servers
Slovakia
Global servers
Global servers
Global servers
Slovenia
Global servers
Global servers
Global servers
Spania
Global servers
Global servers
Global servers
Sverige
Global servers
Global servers
Global servers
Sveits
Global servers
Global servers
Global servers
Tyrkia
Global servers
Global servers
Global servers
Ukraina
Global servers
Global servers
Global servers
Storbritannia
Global servers
Global servers
Global servers
Country
Wireguard
OpenVPN
IKEv2/IPSec
Algerie
Global servers
Global servers
Global servers
Armenia
Global servers
Global servers
Global servers
Egypt
Global servers
Global servers
Global servers
Georgia
Global servers
Global servers
Global servers
Israel
Global servers
Global servers
Global servers
Kasakhstan
Global servers
Global servers
Global servers
Marokko
Global servers
Global servers
Global servers
Nigeria
Global servers
Global servers
Global servers
Qatar
Global servers
Global servers
Global servers
Saudi-Arabia
Global servers
Global servers
Global servers
Sør-Afrika
Global servers
Global servers
Global servers
De forente arabiske emirater
Global servers
Global servers
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Wireguard
Global servers
OpenVPN
Global servers
IKEv2/IPSec
Global servers

Se hva som gjør PIA til topp VPN i Norge

Beskyttelse på et ubegrenset antall enheter
Beskyttelse på et ubegrenset antall enheter
Pålitelig sikkerhet med åpen kildekode
Pålitelig sikkerhet med åpen kildekode
Tilkoblingshastigheter på 10 Gbps
Tilkoblingshastigheter på 10 Gbps
Gratis skadeprogram- og annonseblokkering
Gratis skadeprogram- og annonseblokkering
30 dagers pengene tilbake-garanti
30 dagers pengene tilbake-garanti
Strenge retningslinjer mot loggføring
Strenge retningslinjer mot loggføring
Skaff deg PIA VPN
×

Tilbudet utløper om:

0
0
0
0
0
0
0
DagerTimerMinSekٍ

Ikke gå glipp av dette!

RABATT

+ 2 måneder GRATIS

undefined30-dagers pengene-tilbake-garanti

undefinedBeskyttelse av et ubegrenset antall enheter