Selskaper vi har støttet

Vår forpliktelse til personvern er tydelig i alt vi gjør, fra våre pålitelige VPN-protokoller med åpen kildekode, til våre dokumenterte retningslinjer mot loggføring.

Derfor er Private Internet Access stolte over å støtte følgende selskaper, hvis hengivelse til personvern og sikkerhet er i tråd med PIAs kjerneverdier. Vi har støttet organisasjoner med fokus på databeskyttelse i mer enn ti år.