Changelog

Changelog

v3.5.0

Release Date: September 20, 2023

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.5-07703.exe:ed451dba735086a2e35c9f5366e1f9d8a916709261db5eb2c9b92a1de49b81f8

pia-windows-x86-3.5-07703.exe:52f5280eee73bc06444d7e7fe11fe34456089967c3c4862d231b2037bf275363

pia-linux-3.5-07703.run:0e29185e6adbc0d8dfaa435f693d84bd982dbc2e75453e18472afa52285d1252

pia-linux-arm64-3.5-07703.run:23ba6bdb1c8ee85cc9cd5d14a5ab5359717a19eb246247221a192ad1d74b100c

pia-linux-armhf-3.5-07703.run:33b38afc4961970433c2e419179ddfe50f4523cd29dfa6b6674a10bf0cb3f927

pia-macos-3.5-07703.zip:d7c451dcf28b914ae0e25ad48c967ea82e294d9f42b8232ca92ad45ba212d67c

v3.3.1

Release Date: April 06, 2022

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.3.1-06924.exe:5a9d98995f8c388eee2b92d5fb15c8d346c2cb1ef9b9c12922d2bd5bfc57b175

pia-windows-x86-3.3.1-06924.exe:4bc9bfaeeb63870406d4ce403190a4f9fafeadefad2338a45ac235810f423bd0

pia-linux-3.3.1-06924.run:eee140e511adfac4d74b059ed9d673f1b910163b5b92ac35642a65592fef639d

pia-linux-arm64-3.3.1-06924.run:7cde46390c69104f6d21a7729f90222c3ff88dab6c8bef33c4d41dedcf2df783

pia-linux-armhf-3.3.1-06924.run:773e55cdd2b46632f26fe1ed4ec8bbb9da3949c87877671035bc44e285acd358

pia-macos-3.3.1-06924.zip:62e2f46f0b072d03c2b03d79e19d52c3386fe131b698b70f8b6d99a8ee5c0100

v3.3.0

Release Date: February 23, 2022

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.3-06906.exe:1fdc61f2283d117bc707b55ce3cca172826e7e924020f85b6ffc512d3d525872

pia-windows-x86-3.3-06906.exe:774049b786ae4cab7a56d304e65f2e6e17e4aad12200f1a631a11c3f3b65637b

pia-linux-3.3-06906.run:75efbf335af99673f55c81ff5f7e70d66ced52913ace2baca12253e19d3e64cf

pia-linux-arm64-3.3-06906.run:4f2507fc7f5b9dc7a4486ceea4247ee39b3ff43013f40000fee21d0f728e013d

pia-linux-armhf-3.3-06906.run:0bf204b44601e4af6db21ad4ad951107e3c8844e9ab8aede27a8263389593116

pia-macos-3.3-06906.zip:3c6bf5a64f9e1dc262f78ce2fb4ee6512febd4ce1943c453912e26209274b00c

v3.2.0

Release Date: December 15, 2021

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.2-06857.exe:243aa77a41d984dce4058f8eb6a96ef7f609b892f32652ac4c2566398065fe7d

pia-windows-x86-3.2-06857.exe:a3200d2e99cb3833a25439c5b666e8dba02bf3a5f8d44d4dcdd5bc9512aaccc5

pia-linux-3.2-06857.run:a107e247ea6b01a0e165b5ab231dfaacfb48a4516e347249ffac546dbbe61d35

pia-linux-arm64-3.2-06857.run:acf28225b7470e43f9ef97fdff7fc9d818da85e86968bf28d41644da74586713

pia-linux-armhf-3.2-06857.run:7c5a934367d1b5fd4a79b7638c16e085ee914c4816b5f250cbfb4d759192c875

pia-macos-3.2-06857.zip:88780157b2566c2f19c4e28bdb353e61169b40a2bc04df9f6031768a0efcc741

v3.1.2

Release Date: November 24, 2021

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.1.2-06767.exe:a19c534721b6603ebafafd8f6fdd9d6de428a023232c3bb60de5b95779faf6c4

pia-windows-x86-3.1.2-06767.exe:ffd1c180a6bc1529f388bf60627d85daa2500daf33f5c4ae266795500fbab06d

pia-linux-3.1.2-06767.run:2d7b983beafb272b9d229b3838c24eb23a3d8e6edd84e257d406af057a1145e8

pia-linux-arm64-3.1.2-06767.run:570c61ad2296fa1b5f4dfba9b00f6e3e6c06c597cc4a96b7ffecddde89244e62

pia-linux-armhf-3.1.2-06767.run:3633f32ae63ac3820921a55228ae696c010d9a64a8ff018122a759390e58af42

pia-macos-3.1.2-06767.zip:403f2a3fecae94c753f54f14feb972f9d73c2dbc9ea426d552164b7b06da0c52

v3.1.1

Release Date: November 15, 2021

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.1.1-06763.exe:fbb6471cc721f2f2d957ed99e393230f337b8a383bbb36b69d96c2745e8b4887

pia-windows-x86-3.1.1-06763.exe:f72d8bf907f8c686d142f2b8ad7b83f84c702e462c5f4dc63298081b3e62a07d

pia-linux-3.1.1-06763.run:83be215c95a6e8439b03394c476c14770ac86cd16794af9d3824e93bdaa0636d

pia-linux-arm64-3.1.1-06763.run:a8dd1d199bf64db96b13a535bf5457d7eb6d5defba750f3de72b49a0d98f4a45

pia-linux-armhf-3.1.1-06763.run:59fad222c4c94da645e46a82b7a96c0d342a98802a072552f212640c1d86b499

pia-macos-3.1.1-06763.zip:3983b9ac0183cdb1487784d25b41c87fbdea2c0a86ad7d50a2fc5fab18e83be5

v2.3.3

Release Date: August 29, 2020

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-2.3.3-05381.exe:af0920e812fd249bf67d464303f24c33b35a0e295842e9e3fadc5c207b182aee

pia-windows-x86-2.3.3-05381.exe:4bb35a99fa59a0f675cba5e7321364957e6d424d8bf6bc432885c504ecd4a2a4

pia-linux-2.3.3-05381.run:2e367de1298e0af08dc99b02a7c4cbbba81e4ebec5085bcb0b7562bc47359420

pia-macos-2.3.3-05381.zip:c69b570392b2882ef157b442122489865205e895d101f902d3d3562f2d701450