Browse The Internet Anonymously

Browse Anonymously

Should I browse anonymously?

If your occupation, political position, forum and discussion contributions or browsing habits put you at risk of job termination, loss of reputation/embarassment or loss of life, then you need to browse anonymously. Many websites track visitor information and your data may be exposed. Instead of taking a risk, browse anonymously to secure yourself, and avoid exposure.


More specifically, if you engage in legal file sharing of music, videos and software, web browsing, use forums, advertise online, research online and more, you may want to consider browsing anonymously. Additionally, many people in business and marketing have found that anonymous VPN browsing is a very important tool in their research. After all, you absolutely do not want your competitors to be able to track your steps.


How do I browse anonymously?

Private Internet Access offers anonymous VPN service IP addresses which effectively mask your IP address for all of your software applications, including but not limited to web browsing, instant messaging, and more. This anonymous IP address will allow you to enjoy the freedom of the internet and the freedom of anonymity. Use an anonymous VPN to browse today!


Visit the Buy VPN page to get started.


Thông tin cá nhân của bạn đang bị lộ
Không rủi ro. Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

1 tháng 

1 năm 

Tất cả số tiền được hiển thị bằng USD và mọi chiết khấu đều dựa trên mức giá dịch vụ hàng tháng hiện tại là $9.95 mỗi tháng

"Private Internet Access hoạt động vượt trội và nhiều tính năng hơn đối thủ"   -   PCMag logo

Mua số lượng lớn? Tải ngay

Tính năng VPN

Tài khoản VPN an toàn
WiFi mã hóa
Hỗ trợ P2P
WireGuard® và OpenVPN
10 thiết bị cùng lúc
Chặn quảng cáo, trình theo dõi và phần mềm độc hại
Nhiều cổng kết nối VPN
Băng thông không giới hạn
Đi kèm proxy SOCKS5
Không có nhật ký lưu lượng
Thiết lập tức thời
Dễ dàng sử dụng